stichting KOOK
Actueel

2014


Op 6 september komt een vertegenwoordigster van buurman Rataplan een feestelijke bos bloemen brengen. Op deze dag wordt de winnaar van het jubileumproject bekend gemaakt. Om half drie stopt de verkoop en verzamelen de medewerkers zich bij de keuken. Na een kort praatje van voorzitter Paul Silvius wordt bekend gemaakt, dat pater Anton Revers uit BraziliŽ 10.000 euro in ontvangst kan nemen voor onderhoud aan een opvanghuis voor straatkinderen in So GonÁalo. De pater is in BraziliŽ en viert precies vandaag zijn 60-jarig priesterjubileum. De prijs wordt in ontvangst genomen door Brian en Scott Horio, twee neven van de pater, die zelf ook in BraziliŽ zijn geweest en hier iets over vertellen.
Hierna geeft de Braziliaanse theatermaker Anderson Farah met enkele Braziliaanse danseressen een kleine impressie van zijn voorstelling 'Expeditie BraziliŽ'.
Pater Revers was bescheiden met zijn aanvraag. Daarom kan KOOK nog twee jubileumprojecten steunen.
Dick en Annemieke de Jong nemen 5000 euro in ontvangst voor Stichting Renť Kids Centre in NamibiŽ. Van het geld wordt een bronpomp aangelegd om voedselproductie mogelijk te maken, wat ook werkgelegenheid oplevert.
Tot slot neemt het bestuur van Stichting Thika Outreach Project 4350 euro in ontvangst voor de bouw van een schoolkeuken. Zie ook het fotoalbum.

21 Februari 2014 is officieel de dag dat Stichting KOOK 45 jaar bestaat. Waarschijnlijk is het de oudste kringloop in Nederland. Als dat niet zo is, horen we het graag. Op zaterdag, 1 maart is er een feestelijke verkoopdag, die muzikaal ingeluid wordt door Bertje Doperwtje. Voor de kinderen zijn er ballonnen. Ze kunnen hun nagels laten lakken en voor hun ouders is er gratis koffie/ thee met iets lekkers erbij. Mensen die goederen komen brengen worden bedankt met een bloemetje. Het is een gezellige dag. Zie ook het fotoalbum.


2013

Op de jaarvergadering van 16 mei is afscheid genomen van KOOK-voorzitter Kees de Bruijn. Kees heeft veel betekend voor KOOK in een periode waarin er verhuisd moest worden van het Victoriepark naar ons huidige pand aan de Zijperstraat. Een nieuwe voorzitter is gekozen in de persoon van Paul Silvius.

Op zaterdag 23 maart is er een extra verkoopdag georganiseerd met veel inzet van de vrijwilligers. De opbrengst was bestemd voor de actie '538forwarchild'. De volgende dag kon een cheque van 6456 euro overhandigd worden op het Waagplein. Voor foto's, zie het fotoalbum.

2011

juli
De nieuwe 'KOOK in-zicht' is uit. Het thema is 'de nieuwe media en hun invloed op de bewustwording van mensen'. Bent u geÔnteresseerd, dan kunt u in het pand om een exemplaar vragen.

2010


november
Er wordt nog hard gewerkt aan verbeteringen in het pand. Op dit moment komt er een zolder in het magazijn, waar winter- of zomervoorraden opgeslagen kunnen worden. En er zijn donkerstralers geÔnstalleerd. Deze verwarmen het pand d.m.v. stralingswarmte. Dit betekent voor elke vrijwilliger een warme plek.

zolder   verwarming

4 september
Het pand wordt officieel geopend door burgemeester Piet Bruinooge van Alkmaar. Dit gebeurt met het doorknippen van een lint. De burgemeester houdt een betrokken toespraak. Hierna komt KOOK-voorzitter Kees de Bruijn aan het woord. Voor iedereen is er gratis drinken met iets erbij. Ondertussen treedt wereldvrouwenkoor Mihira op met een variatie van liederen. Het geeft een gezellige sfeer. Er is veel belangstelling van onder andere politieke partijen, mensen die in het verleden projecten hebben ingediend, klanten en familie van vrijwilligers. Al met al is het een mooie start.

3 juli

Op zaterdag 3 juli start de eerste verkoop vanuit het nieuwe pand. De voorzitter, Kees de Bruijn, houdt voor het pand een korte toespraak. Om 10 uur is het pand geopend. Bertje Doperwtje brengt er muzikaal meteen de stemming in. Er komen veel belangstellenden langs.


April
In het nieuwe pand wordt elke dag hard gewerkt door een aantal vrijwilligers. Hieronder enkele foto's gemaakt in april.


een kijkje in de keuken


dit hokje wordt de toiletgroep


er komen echte pashokjes in het pand


dit wordt de sorteerruimte

Februari

Het jubileumproject in Ghana wordt momenteel uitgevoerd. De boot is al klaar, alleen de netten moeten nog gemaakt worden. We ontvingen deze foto.


2009
Een ander pand.
Het pand in het Victoriepark krijgt een andere bestemming. Er wordt door de voorzitter intensief onderhandeld met de gemeente andere huisvesting te verkrijgen. In de loop van 2009 wordt duidelijk, dat er een ander pand beschikbaar komt. Dit pand is gelegen aan de Zijperstraat tussen twee andere kringloopbedrijven in.

KOOK bestaat 40 jaar!
In verband met het 40-jarig bestaan is er een jubileumproject ingesteld. Via een interview in de Alkmaarse Krant wordt bekend gemaakt, dat mensen een aanvraag in kunnen dienen voor hun project.
Het project dat het beste bij KOOK past wint 15.000 euro.
Stichting Educare heeft de prijs gewonnen:
Het geld is bestemd voor de bouw van een vissersboot met vangattributen in Ghana.
Het project is gesitueerd in de grensdorpen Akame, Adina en Akashito en over de grens met Togo in Agbevekope. Het gebied is moerassig, er komt veel malaria voor. Men leeft er van kleine akkerbouw en visserij. Mannen trekken veelal naar de grote steden, daardoor is 40% van de doelgroep alleenstaand moeder, 90% van hen is analfabeet.
Deze vrouwen worden eigenaar beheerder van de vissersboot. Ze nemen ervaren vissers in dienst, die op verantwoorde wijze vissen. Tien procent van de vangst is voor de vissers, de rest van de vis is bestemd als voedselvoorziening en om te verhandelen en als ruilhandel voor akkerbouwproducten in Agbevekope.
Het project heeft goede kans van slagen, omdat het de vrouwen is gelukt om de lokale dorpsbestuurders achter hun plannen te krijgen.
Bijkomend voordeel is, dat de verschillende dorpen meer met elkaar gaan samenwerken en dat de positie van de vrouwen ten opzichte van de mannen verbetert.

Woensdag, 11 februari 2009.
Kook ontvangt uit handen van Elly Konijn een Valentijnstaart. D66 reikt deze taart jaarlijks uit aan een organisatie die zich verdienstelijk maakt en wat extra aandacht verdient. KOOK is heel blij met deze waardering. Zie ook fotoalbum.

terug