stichting KOOK
Mei 2017 maandproject:
Oeganda: Moederhuis bij een kraamkliniek in Kasese.

De regering van Oeganda betaalt een summiere vorm van basisgezondheidszorg. Om die te krijgen, moet je wel naar één van de regeringsziekenhuizen, meestal ver weg van de woonplek. De moedersterfte is in Oeganda erg hoog. Dit is eenvoudig terug te dringen door goede begeleiding bij zwangerschap en bevalling. In 2013 is mede met hulp van KOOK een kraamkliniek in Kasese gerealiseerd. Hier wordt goed gebruik van gemaakt. Maar als vrouwen tijdens de bevalling nog naar de kliniek moeten, wonen ze toch te ver weg en bevallen ze alsnog op traditionele wijze onder erbarmelijke omstandigheden. Om deze reden wil men bij de kraamkliniek een moederhuis bouwen, waar vrouwen een week voor de bevalling opgenomen kunnen worden en ook in de kraamtijd kunnen verblijven.
Meer projecten uit de opbrengst van mei:
Ghana: Investering in een studiefonds in Kumasi:

In Kumasi wonen ong. 20.000 straatkinderen, meestal afkomstig uit de arme noordelijke regio's en van het platteland. Stichting Adamfo streeft ernaar zoveel mogelijk kinderen naar school te laten gaan. Doorlopend komt men in contact met jongeren, die om financiële redenen niet naar de middelbare school kunnen. Dit project moet 50 veelbelovende jongeren de kans bieden een middelbare school te volgen om hen perspectief te bieden op een betere toekomst.
Sri Lanka: Trainingscentrum voor kinderen met een handicap in de regio Balapitiya.
Op het platteland van Sri Lanka leeft meer dan de helft van de bevolking onder de armoedegrens. Stichting Sarvodaya spoort gehandicapten op die extra kwetsbaar zijn en begeleidt deze mensen naar het (para)medische circuit, organiseert revalidatie bij hen thuis en stimuleert de mogelijkheden om zelf een inkomen te verdienen.
Kenya: Waterproject en maandverband voor vrouwen en meisjes in Mago.
In Mago, een klein dorp in het westen van Kenya is meer dan 60% van de bevolking werkloos. In 2005 is er gestart met een Polytechnic School inclusief een hotelschool. Er is een waterpomp gekomen en een medische hulppost. Nu wil men een volgend probleem aanpakken; de maandelijkse hygiëne van vrouwen en meisjes is slecht doordat ze geen geld hebben om maandverband te kopen. Dat dwingt ze om thuis te blijven in deze periode. Het plan is om via de medische hulppost voor weinig geld pakketjes duurzaam verband te verkopen die door een bedrijfje in de buurt worden gefabriceerd. Ook wil men de watervoorziening betrouwbaar maken met behulp van zonne-energie die meer continuïteit biedt dan de elektriciteit van 'Kenya Power'.
Moldavië: Opknappen van huisjes.
Moldavië is het armste land van Europa met een ernstig gebrek aan werk waardoor jonge mensen maar het buitenland vertrekken. In de dorpen wonen veel oudere mensen in slecht gebouwde en slecht geïsoleerde huisjes; koud in de winter en heet in de zomer. Bovendien hebben de huisjes geen sanitaire voorzieningen. KOOK wordt gevraagd om hulp bij het opknappen van vijf van dergelijke huisjes.
Kenya: Vervanging defecte pomp voor weeshuis in Majengo.
Upendo is een weeshuis voor 24 kinderen met een kleuterschooltje voor kinderen uit het dorp. Ook is er een boerderijtje aan het weeshuis verbonden. Er is een grote pomp voor drinkwater en een kleine voor irrigatie van de boerderij. De grote pomp is veel eerder dan verwacht defect geraakt, zodat er geen water over is voor irrigatie. Zonder irrigatie gaan de fruitbomen dood en is er geen gras/ hooi meer voor de koeien.

April 2017 maandproject:
Ghana: Speeltoestellen, leermiddelen en renovatie van een basisschool in Wli.

In Wli wonen naar schatting 3000 mensen. Wli ligt tegen Togo aan en heeft een waterval. Deze toeristische attractie is voor het dorp een bron van inkomsten, maar dat is niet echt veel. De meeste inwoners verbouwen op een stukje grond gewassen en verkopen dit op de markt. Verder is er weinig werkgelegenheid. In Wli zijn drie scholen: 2 basisscholen en 1 school voor voortgezet onderwijs. Het educatief niveau wil men met dit project verhogen om zo de kinderen een betere toekomst te bieden. Daarom wil men de scholen faciliteren met schoolboeken, leermiddelen en materialen t.b.v. handenarbeid. Voor de kleuters komen er enkele speeltoestellen op schoolplein. Bovendien wil men één school renoveren.
Meer projecten uit de opbrengst van april:
Zuid-Afrika: Waterpomp voor ruraal gelegen township in Limpopa of Mpumalango.

De Ndlovu Care Group werkt sinds 1994 in ruraal gelegen townships in de provincies Lupopo en Mpumalango. In deze gebieden leven ong. 280.000 mensen onder zeer armoedige omstandigheden. Het halen van drinkwater is dikwijls de taak van schoolgaande kinderen, een dagelijks uitputtende bezigheid. Het water, gehaald uit poelen, is van zeer slechte kwaliteit. De NCG streeft ernaar kinderen en hun families toegang te bieden tot schoon drinkwater binnen een straal van 1 kilometer en heeft inmiddels 47 waterpompen geïnstalleerd. KOOK draagt bij aan de installatie van 1 waterpomp.
Indonesië: Vakonderwijs aan blinde kinderen in kindertehuis in Tapanan op Bali.
In Indonesië worden blinde en slechtziende kinderen dikwijls niet geaccepteerd en blijven ze afhankelijk van hun omgeving. Op Bali is een kinderhuis opgericht voor kinderen met een visuele beperking. Hier wordt onderwijs aangeboden en dus een mogelijkheid op een betere toekomst. Kinderen leren vaardigheden als braille lezen en schrijven, Engels, rekenen, stok lopen en huishoudelijke taken. Ze leren een eigen inkomen te verdienen met het geven van massages of bv. door het spelen van muziek in b.v. horecagelegenheden. Gevraagd wordt om een bijdrage voor het geven van massage- en muzieklessen.
India: Copyshop en bijpassende praktijkopleiding in Wayanad, Kerala.
Belangrijkste bron van inkomsten in het district Kerala is de landbouw, kwetsbaar vanwege hevige moessons en lange droge periodes. Een groep vrouwen wil een copyshop opzetten om op deze manier inkomsten te verwerven. Daarnaast moeten er 20 vrouwen getraind worden in het omgaan met de apparatuur. De shop komt tegenover een school, de leerlingen kunnen tegen een redelijke prijs kopieën laten maken. In de steden liggen de prijzen hiervan veel hoger.
Gambia: Waterputten voor de bevolking van Gunjur.
Gunjur is een vissersdorp in het zuiden van het land. Er is veel armoede en ondervoeding. Iedereen heeft een stuk grond bij zijn hut. Probleem is de watervoorziening in de droge tijd. Het streven is om zoveel mogelijk waterputten te realiseren bij kansarme families.
Oeganda: Uitbreiding middelbare praktijkschool in Bukomansimbi.
Bukomansimbi is een plaats met ca. 1500 inwoners. Er is basisonderwijs, maar ook een middelbare praktijkschool die onderwijs biedt in naaien, gezondheidszorg, metselen, hout- en metaalbewerking en elektro. Er zijn extra leslokalen nodig.
Filippijnen: Bewustwording over natuurbeschermers in de vuurlinie.
Elke week worden er drie mensen vermoord omdat zij opkomen voor de natuur. Voor deze natuurbeschermers is er een documentaire gemaakt: 'Vermoord voor het milieu 'war on minerals'. Deze documentaire wordt op 19 mei vertoond in 'Pakhuis de Zwijger' in Amsterdam. De weduwe van Willem Geertman, één van de vermoorde beschermers, is uitgenodigd om naar Amsterdam te komen om kracht bij te zetten aan de première en voor het geven van interviews.

Maart 2017 maandproject:
Uganda: Afbouw en inrichting van een Babysitter Center in Jinja.

Het noorden van Uganda heeft ernstig te lijden gehad van het 'verzetsleger' van Joseph Kony. Bovendien zijn er milieuproblemen als aanhoudende droogte. Er is een slechte infrastructuur en er is veel analfabetisme. Duizenden mensen zijn dit gebied ontvlucht en neergestreken in sloppenwijk 'Mamese Karamoja' in Jinja. Het lukt de mensen hier nauwelijks om een betere levensstandaard te krijgen. De kindersterfte is hoog in deze wijk en veel kinderen belanden tijdens een periode van voedselschaarste in een weeshuis. Jonge meisjes krijgen vaak te maken met ongewenste zwangerschappen. Voor hen is er een Babysitter Center opgericht waar de moeders om beurt en als babysitter werken en hiervoor een vergoeding krijgen. De andere moeders gaan naar hun werk of krijgen een vakopleiding.
Meer projecten uit de opbrengst van maart:
Congo: Waterfabriek in Kinbanseke, Kinshasa.

Eén van de grootste problemen in het dichtbevolkte Kimbanseke is gebrek aan schoon drinkwater. Voor het huishouden wordt regen- of putwater gebruikt. Jonge meisjes en hun moeders moeten grote afstanden afleggen om water te vinden dat veel ziekteverwekkers bevat. De kindersterfte is de laatste jaren dan ook sterk gestegen. Er komt nu een drinkwaterfabriek met een installatie die zuiver drinkwater produceert.
Kenya: Zonnecollector voor warm water in Ndeya.
Een aantal afdelingen van een complex voor gezondheidszorg beschikken over een zonnecollector die prima bevalt en besparingen oplevert. Deze zonnecollector is bestemd voor de keuken van een afdeling met een 'special needs class' voor 35 kinderen en adolescenten, voor ca. 40 kinderen die vroege educatie krijgen en een 'lunchclub' waar ca. 50 bejaarden dagelijks een lunch krijgen.
Ghana: Bouw basisschool met computer-accomodatie in Navrongo.
Noord Ghana is het armste en meest traditionele deel van het land. Onderwijs is gratis in Ghana, maar veel leerlingen haken vroegtijdig af omdat ze thuis mee moeten werken. Ook kunnen leerlingen schoolboeken en uniform niet betalen. Er zijn problemen met de grond waarop de bestaande school staat, daardoor is men genoodzaakt te verhuizen. Er komt nu een nieuwe basisschool op een eigen stuk grond.
Rwanda: Een voedselboost voor 420 kippen in een vluchtelingenkamp in de Nyama sector.
Dankzij een donatie van KOOK is er een kippenfarm ontstaan in het vluchtelingenkamp. Het project moet zelf-supporting worden door de verkoop van eieren. Ondanks vele tegenslagen is er inmiddels een mooi resultaat. Om de kippen een goede start te geven bij de eierproductie hebben ze een stevige boost nodig. Men verwacht dat de productie dan op het gewenste peil zal komen.

Februari 2017 maandproject:
India: Irrigatie voor biologische landbouw door Dalit-vrouwen in het Vellore District, Tamil Nadu.

Daliit-vrouwen hebben geen bezit en zonder land is het een harde strijd om te overleven. Grote ondernemingen nemen hun land in gebruik. de Dalits worden verdreven. Na een langdurige juridische strijd hebben de vrouwen van Maharajapuram hun land terug verworven en is dit door de overheid erkend. Door de klimaatveranderingen zijn de droge en natte periodes onregelmatig geworden. De vrouwen willen een bron slaan, een pijpleiding aanleggen en waterreservoirs bouwen. Met de zekerheid van water is de teelt van biologische gewassen redelijk stabiel.
Meer projecten uit de opbrengst van februari:
Senegal: Moestuinen en toiletten in Yayème.

In dorpen als Yayème leeft men vnl. van de opbrengst van landbouw en fruitteelt. Er wordt geen honger geleden, maar de voeding is eenzijdig en karig en vooral gericht op vulling. Gezondheidsproblemen zijn: diabetes en gewrichtsklachten bij vrouwen, verkoudheid en ontwikkelingsachterstand bij kinderen en diabetes bij de mannen. Stichting Support Yayème wil de gezondheidsklachten verminderen met gevarieerde voeding. Er wordt nu een moestuin aangelegd. Met voorlichting en kookdemonstraties wil men groenten op het menu krijgen. Omdat veel gezinnen niet over een eigen toilet beschikken, zal men 14 latrines bouwen.
Kenya: Preschool in Enkaroni, Kajido County.
Enkaroni, in het zuiden van Kenya, is een droog, relatief dun bevolkt gebied. Het analfabetisme is hier een stuk groter dan in de rest van het land. De helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Men wil een klaslokaal bouwen voor kinderen die nog niet naar school gaan om te stimuleren dat ze ook echt naar school zullen gaan als ze wel naar school moeten. Op langere termijn moet er een volledige basisschool gebouwd worden. De dichtstbijzijnde lagere school ligt nu op een afstand van 6 km. lopen door de bush.
Armenië: Het opzetten van een stenenproductieplaats in Vanadzor.
Buiten de hoofdstad van Armenië leven de mensen in armoede. De werkloosheid is groot. Mannen vertrekken naar buitenland om in de industrie aldaar een inkomen te verwerven. Vaak krijgen de mannen daar ook een nieuwe vriendin. De vrouw blijft met de kinderen zonder inkomen achter. Zes jonge gehuwde mannen willen dit niet en hebben plannen om een werkplaats op te richten om stenen te maken voor bestratingen, tuinen en parken.
Westbeemster: Wereldburgerschap-educatie, noodopvang-dagbesteding en draagvlakvergroting.
De Johannes-hof is een oude pastorietuin in Westbeemster. Hier werken mensen uit verschillende culturen. Centraal staat ontmoeting en samenwerking tussen mensen en natuur. Dit gebeurt projectmatig: dorpstuin voor buurtbewoners, schooltuin voor kinderen van de Lourdesschool, pluktuin en groentetuin voor eigen gebruik en verkoop, wereldtuin voor 20 deelnemers waarvan de helft in Nederland is geboren. KOOK steunt dit project eenmalig met een bescheiden bijdrage.

Januari 2017 maandproject:
Ghana: Renovatie van 2 klaslokalen van een basisschool in Koforidua.

In het oosten van Ghana is het aanbod van onderwijs gering. Veel kinderen volgen geen onderwijs omdat de school te ver weg is of omdat de ouders het niet kunnen betalen. In 2013 is een basisschool opgestart in Koforidua, Adawso met als doel straatkinderen een kans te geven zichzelf te ontwikkelen. Het is belangrijk dat 2 lokalen, nu open 'shreds' opgeknapt gaan worden.
Meer projecten uit de opbrengst van januari:
Sri Lanka: Waterfonds voor veilig water in Maha Ara.

In het noorden en oosten van Sri Lanka zijn in 2009 door de burgeroorlog alle bestaande waterputten vernield. het grootste probleem is, dat het water de laatste tijd steeds meer vervuild raakt met o.a. pesticiden. Het gevolg is veel gezondheidsklachten, vooral o. Deze problemen spelen ook in Maha Ara, een achtergebleven gebied. Voor dit gebied wordt een waterfonds opgericht om te voorzien in waterputten, waterfilters en toiletten.
Burundi: Muziekinstrumenten voor 'trommelen voor vrede en tegen aids'.
Na een lange periode van etnisch geweld klimt het land langzaam uit een diep dal. De stichting 'Rhythm for Rivival' verzorgt een opleiding tot tamboer. In tien jaar tijd zijn 6000 leerlingen opgeleid op 10 lesplaatsen. Kwetsbare kinderen worden via deze opleiding ideeën bijgebracht over vrede verzoening, verdraagzaamheid en werken aan eigenwaarde. De kinderen krijgen ook voorlichting over hygiëne, gezondheid en evenwichtige voeding.
Guinée: Fonds voor vakopleidingen voor 'zusters' in opleiding.
De congregatie 'Servantes de Marie Vierge Mère de Guinée' heeft twaalf meisjes in opleiding om zuster te worden. Na een lange opleiding verbinden ze zich voorgoed aan deze gemeenschap. Als het zover is, moeten ze zich specialiseren en is een vakopleiding nodig. De kosten hiervan zijn voor hen een groot probleem.

December 2016 maandproject:
Malawi: Bouw van 44 toiletten bij een lagere school in Ngara.

Malawi is een van de armste landen van ter wereld. Kleuteronderwijs wordt er niet gesteund door de regering. In 2009 hebben twee Nederlanders een kleuterschool gesticht in Ngara. Nu telt de Ngara Primary School ca. 1100 leerlingen en wordt er hard gewerkt aan verbetering van het onderwijs zodat de leerlingen kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs. Het ontbreekt de school aan sanitaire voorzieningen. Vooral bij meisjes geeft dit veel lesuitval omdat zij zich tijdens de menstruatie niet kunnen verschonen.
Meer projecten uit de opbrengst van december:
DR Congo: Watervoorziening voor een school in Likasi.

Door de burgeroorlog in het oosten van Congo slaan elk jaar meer dan honderdduizend mensen op de vlucht, onder hen meer dan 60.000 kinderen. Een aantal overlijdt door honger en ziekte. Degenen die overleven proberen ook in Likasi een nieuw bestaan op te bouwen. Ze leven van het transporteren van goederen van en naar de markt, rapen daar voedsel van de grond en meisjes gaan in de prostitutie werken. Stichting Bon Berger zet zich in om deze mensen een betere toekomst te geven. De stichting beschikt over een schoolgebouw met 6 klaslokalen waar 803 kinderen onderwijs krijgen. De school heeft te weinig toiletten en geen watervoorziening.
Gambia: vers en schoon drinkwater bij school in Kabakel.
Twee Nederlanders runnen een onderkomen voor reizigers in het zuiden van Gambia, tegen de grens van Senegal. Ze willen de mensen in de omgeving helpen zichzelf te ontwikkelen en bewust te maken van de schoonheid en kwetsbaarheid van de natuur. Daarom hebben zij met steun van KOOK een kleuterschool gebouwd. Op deze school zitten zo'n honderd kinderen. Hun ouders hebben zo meer tijd om te werken. Nu moet er bij de school vers en schoon drinkwater gerealiseerd worden. Het plan is om een diepe put te maken en er een pomp op te plaatsen.
India: Gezondheidscentrum/ kraamkliniek in het Nelloredistrict.
Andhra Pradesh, waar het Nellore District onder valt, kent nog steeds het kastenstelsel. De 240.000 mensen, behorend tot de kastenlozen en stammen aan de onderkant van de samenleving beschikken met elkaar over 16 gezondheidscentra. Aan KOOK is financiële hulp gevraagd bij de bouw van een nieuw gezondheidscentrum.
Kameroen: Bouw van zesde klaslokaal in NW Kameroen.
50% Van de bevolking van Kameroen leeft onder de armoedegrens. Basisonderwijs aan kinderen is gratis, maar in de praktijk is dit niet het geval en is de kwaliteit slecht. Stichting Babungo bevordert onderwijs in de regio's Bubungo en Njinikom. Er is inmiddels een school met vier lokalen gebouwd, voor het vijfde lokaal is steun aangevraagd en voor het zesde lokaal vraagt men ondersteuning van KOOK.

November 2016 maandproject:
Namibië: Pomp op zonne-energie voor drinkwater en irrigatie in Rehoboth.

In 2008 is de bouw gestart van het René Kids Centre dat kinderen opvangt en onderwijs geeft in het armste deel van Rehoboth. Van hieruit wordt ook de bevolking geholpen in zelfvoorziening en in de strijd tegen verslaving en ziektes. Men is een agrarisch bedrijf begonnen waar jongeren worden opgeleid en om te voorzien in de dagelijkse voedselbehoefte van het centrum. In 2014 hielp KOOK bij de financiering van een bronpomp, cruciaal voor de verbouw van voedsel. Door de watertekorten is een tweede pomp nodig die met hulp van zonne-energie drinkwater waarborgt voor de hele wijk.
Meer projecten uit de opbrengst van november:
Guinée: Zonnepanelen voor de eerste hulppost in Bowe.

De eerste hulppost in Bowe in het oerwoud van Guinée is in november 2015 open gegaan. In vier maanden tijd zijn er ruim 1000 mensen geholpen. Op deze hulppost worden zelfs kleine operaties uitgevoerd. Propleem is dat er nog geen elektriciteit is. Diverse keren is er een keizersnede uitgevoerd met een zaklamp als verlichting. Ook mensen in de avond- of nachtdienst moeten werken met een petroleumlamp of een zaklantaarn. In elektriciteit kan worden voorzien door het plaatsen van zonnepanelen.
Indonesië: Watervoorziening voor internaat/ opvanghuis te Medan.
Op Sumatra leven veel transmigranten die werkzaam zijn in de palmolie-industrie. Zij krijgen van het bestuur gronden toegewezen om een bestaan op te bouwen. De oorspronkelijke bewoners, de Bataks, kennen deze voorrechten niet. Hun levensomstandigheden zijn minimaal. De Zusters van Bennebroek zijn in 2004 in Medan gestart met onderwijs aan deze groep. De streng Islamitische overheid weigert een bijdrage hieraan te leveren. Het internaat heeft behoefte aan goed drink- en waswater en wil een waterpomp laten boren.
Brazilië: Reparatie/ vervanging lekkend dak van kindertehuis in Sao Gonzalo.
In het kindertehuis te Sao Gonzalo worden straatkinderen opgevangen. Het dak moet dringend gerepareerd/ vernieuwd worden.

Oktober 2016 maandproject:
India: Drinkwater voor gemarginaliseerde gemeenschappen in Neyyardam.

Kerala is één van de armste staten in India. Het gaat hier niet goed. De ontwikkeling in de agrarische sector stagneert en de inkomens dalen. In Kerala functioneert het kastenstelsel nog steeds. Dit project komt ten goede aan de laagste kastes. Deze mensen werken in de landbouw, vaak op rubberplantages. Buiten het seizoen en in de regentijd zijn ze zonder werk. De overheid stelt geen drinkwatervoorzieningen voor deze groepen. Dit project omvat de bouw van 12 opslagtanks om regenwater in op te vangen. Hiermee kunnen 120 huishoudens van water worden voorzien.
Meer projecten uit de opbrengst van oktober:
Rwanda: Watertank en scholing van docenten voor vakschool in Kirinda.

Kirinda is een plattelandsgemeente. De bevolking is zeer arm. Ze hebben geen geld voor school, zorgverzekering, enz. Stichting Vrienden van Rwanda biedt jonge Rwandezen scholing aan, financiële ondersteuning bij studiekosten voor de middelbare school, bijdrage aan studie- en verblijfskosten en ziekenfonds voor HBO en universiteit. De stichting wil een grote watertank kopen voor de plaatselijke vakschool, zodat de school altijd over water beschikt. Ook wil men vakdocenten verder scholen binnen hun vakgebied zodat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft.
Sri Lanka: landbouw watermanagement ter verbetering van het gezinsinkomen in het Monaragala district.
Een alliantie van vrouwenorganisaties ondersteunt de ontwikkeling van een door vrouwen geleide beweging voor duurzame landbouw, onder andere in het Monaragala district. Dit district is een gematigd tot droog gebied. Door de klimaatopwarming is de teelt van gewassen kwetsbaar. Met een programma richt men zich op gewasdiversificatie en waterbeheer. Het teveel aan water in het meer Palukap wil men door een kanaal laten stromen naar het meer Rathree van waaruit men de velden van boeren wil bevloeien.
Kenya: Gebouw voor sporttraining en huiswerkbegeleidng in Kiganga.
Voor ouders in Kenya is het vaak onbetaalbaar om alle kinderen naar school te laten gaan. Meisjes worden dan thuisgehouden. Stichting Fursa biedt kinderen door onderwijs en sport een kans op een betere toekomst. Er moet een gebouw komen waar kinderen hun huiswerk kunnen maken, thuis is dat niet mogelijk. Ook zal er een kleine bibliotheek in het gebouw komen en een sportruimte.
Oekraïne: Bouw van een bakkerij ten behoeve van een kinderhuis in Novovolynsk.
In 2003 is een volledige bakkerij uit Zaanstad overgebracht naar Novovolynsk. De bakkerij levert aan winkels. Opvanghuizen en het kinderhuis krijgen dagelijks gratis brood. Maar nu is alle apparatuur echt versleten en moet alles vervangen worden.

September 2016 maandproject:
Ghana: Schoolbanken voor de Osei Sarpong International School in Offinso.

Op deze school behoort 90% van de families tot de laagste inkomensgroep, eenvoudige boeren, landarbeiders en straatverkopers. Schoolkosten zijn voor hen moeilijk te betalen. Voor hen springt stichting V!VE l'initiative bij. De kleuterschool heeft dringend 70 ijzeren schoolbanken nodig en de middelbare school 107 stuks. De schoolbanken worden bij een goede vakman besteld.
Meer projecten uit de opbrengst van september:
Filippijnen: Klaslokaal en studiemiddelen voor school voor de Manoba-stam op Mindanao.

Het is geen prioriteit voor de Filippijne overheid om basisscholen op te richten in de verafgelegen rurale gebieden. SAMIN wil hier wel graag helpen. Men wil een school bouwen die zich richt op basisonderwijs, opwaardering van de inheemse cultuur, landbouwtechnieken, basisgezondheid en basisrechten.
DR. Congo: Afbouwen van een school in een sloppenwijk in Kinshasa.
Deze school biedt basisonderwijs aan kinderen, les in informatica, Engels en Frans aan jongeren en vrouwen die graag willen leren.
Roemenië: Nieuwe daken voor huisjes van Roma zigeuners in Cluj Napoli.
De zigeuners wonen op en naast de vuilnisbelt in Cluj. Ze leefden in hutjes van karton en vloerkleden. Men is begonnen met de bouw van huisje op funderingen van beton met wanden en daken van plaatmateriaal. De bitumen dakplaten gingen al snel achteruit. Deze wil men nu vervangen door goede, betaalbare, metalen platen.

Augustus 2016 maandproject:
Togo: Bouw van een lagere school in Avégamé.

In Togo is de economische situatie slecht, het grootste deel van de vbevolking leeft in armoede. Het gehucht Avégamé ligt afgelegen, de wegen zijn slecht en er komt nooit een dokter. Ruim 90% van de bevolking werkt in de landbouw en moet leven van 15-30 eurocent per persoon per dag. Er wordt onderwijs gegeven tussen palen onder een dak van gras. Nu moet er een echte school komen met drie klaslokalen en schoolbanken. Men gaat beginnen met een cementen vloer en een dak op palen. Later wil men de muurtjes bouwen.
Meer projecten uit de opbrengst van augustus:
Rwanda: Motorbiketaxi's en Audio Renting.

KOOK hielp al eerder bij de aanschaf van motorfietsen voor een aantal jonge mannen, zodat ze een inkomen konden verwerven door op hun motorfiets klanten te vervoeren. Dit project is succesvol en nu wil met dit project uitbreiden met twee motorfietsen. Ook wil men een geluidsinstallatie aanschaffen om te verhuren bij evenementen.
Indonesië: Rubberboomspaarplan voor kindertehuis op Noord-Sumatra.
Een rubberplantage geeft het kindertehuis een inkomen., waardoor het bestaansrecht van het huis beter is gegarandeerd. Nu wil men de plantage uitbreiden om een fonds te maken voor de studie en de toekomst van de kinderen.
Oeganda: Lesmaterialen voor volwassenonderwijs.
Getrainde instructeurs motiveren mensen in twee districten in Oeganda om deel te nemen aan volwassenonderwijs. Deelnemers leren lezen, schrijven en rekenen, krijgen voorlichting over gezonde voeding en hygiëne en zij krijgen les over landbouw, het houden van vee en het opzetten van kleine projecten.
Gambia: waterputten en verlichting en betegeling van EHBO-post in Gunjur.
Gunjur is een vissersplaatsje met nauwelijks water en elektriciteit. De EHBO-post op het strand biedt hulp aan de vissers die vooral 's nachts de zee opgaan. Zij lopen regelmatig verwondingen op. Met elektra op de post kan er 's nachts ook hulp geboden worden. Betegeling van de post is nodig i.v.m. de hygiëne. Ook wil de bevolking in het dorp een aantal eenvoudige waterputten graven.

Juli 2016 maandproject:
Uganda: Bouw van een kleuterschool in Masaka.

De meerderheid van de bevolking in Masaka is arm, belangrijkste bezigheid is landbouw voor de eigen voedselconsumptie en soms voor de verkoop om wat inkomen te verdienen. Voor de bevolking wil men een kleuterschool bouwen om kinderen te stimuleren hun eigen capaciteiten te ontwikkelen. Het project richt zich op de meest kwetsbare kinderen. Gezinnen die niet kunnen betalen worden ondersteund door betalende families.
Meer projecten uit de opbrengst van juli:
Indonesië: Schoolmaterialen voor 250 kinderen in de Pluit, Djakarta.

In Indonesië leven veel mensen illegaal aan de randen van steden, op vuilnisbelten of onder viaducten. In de Pluit, in het noorden van Djakarta leven gezinnen in hutjes van karton en plastic onder de autoweg. Men wil elke zondag 250 kinderen uit deze gezinnen kennis laten maken met 'school'. Onder het viaduct krijgen zij elke zondag van vrijwilligers les in gedrag, discipline, normen en waarden, Engels en geschiedenis. Men wil de kinderen zo een kans geven om uit de armoede te ontsnappen. De eerste kinderen 'studeren' nu na drie jaar af. Zij worden opgenomen in het programma en ingezet als trainers voor de kleinere kinderen.
Indonesië: Uitbreiding van een school voor verstandelijk gehandicapten in Ubud, Bali.
Op Bali kent men speciaal onderwijs voor kinderen, maar vier op de vijf kinderen worden hiervoor afgewezen omdat ze een te laag niveau hebben of te moeilijk gedrag vertonen. Stichting Sjaki-Tari-Us geeft deze kinderen wel onderwijs. Door snelle groei van het aantal leerlingen is de huidige locatie te klein geworden. en wil men een nieuw multifunctioneel schoolgebouw realiseren. KOOK draagt bij aan de keuken.
Filippijnen: Consumentenwinkel voor kleine vissers in Bacolod.
Kleine vissers behoren op de Filippijnen tot het armste deel van de bevolking. Ze moeten een boot huren ze om te vissen. Door de snel stijgende brandstofprijzen en de kleiner wordende visstand verdienen ze 2 tot 4 euro per dag. Tijdens tyfoons (in 2016 waren dat er 25) raken ze uitgehongerd omdat ze geen andere bronnen van inkomsten hebben, maar op dat moment zijn de voedselprijzen juist hoog. de vissers hebben zich verenigd in een federatie. In Bacolod wil de federatie voor de leden consumentenwinkels starten met rijst en basisgoederen. De leden worden aangemoedigd in deze winkels te kopen doordat ze delen in de winst. Van iedere aankoop krijgen ze een bewijs, die samen certificaten opleveren. Hiermee hebben ze in tijden van nood recht op gratis producten.
Nepal: Kippenboerderij in Tusal.
Nepal is om diverse redenen op weg het armste land van Zuid-Azië te worden. Momenteel leeft één op de vier Nepalezen onder de extreme armoedegrens. Stichting Hatemelo Nepal heeft verschillende projecten in het land: een kippenboerderij, een champignonkwekerij, een huis voor 24 jonge mensen met een verstandelijke beperking. Alle projecten zijn zwaar getroffen door de aardbeving, zo ook het kippenproject. Aan KOOK wordt een bijdrage gevraagd voor de herbouw van het woonhuis en de aankoop van 1000 kippen met toebehoren.

Juni 2016 maandproject:
Kenya: Nieuwe keuken voor een school in Thika.

Thika-town is een groot verstedelijkt gebied ten noorden van Naïrobi. Ruim de helft van de bevolking leeft in sloppenwijken en is arm. Kinderen gaan naar school met een lege maag. Honger bemoeilijkt het leren. Daarom worden er op de scholen schoolkeukens gebouwd zodat de kinderen tussen de middag een gezonde maaltijd krijgen.
Meer projecten uit de opbrengst van juni:
India: Zonnepanelen voor een educatief kinderproject in Tamil Nadu.

Dit project richt zich op de kinderen uit de laagste kaste van de Indiase bevolking. Armoede is een groot probleem en kinderen kunnen vaak niet naar school. Op locatie Wonderland groeien 20 jongens op in een veilige omgeving. Ze kunnen spelen, krijgen voedsel en gaan naar school. Daarnaast is er voor nog eens 50 kinderen onderwijs. Kinderen wordt liefde en respect voor de natuur bijgebracht. In 2010 zijn er zonnepanelen geplaatst. Ook hiermee wordt invulling gegeven aan het ecologische karakter van het project. Deze zonnepanelen zijn toe aan vervanging.
Indonesië: Multifunctionele gemeenschapsruimte in Ntaur.
In het dorp Ntaur zal een multifunctionele gemeenschapsruimte gebouwd worden voor verschillende doelgroepen. Deze ruimte zal gedurende de hele dag gebruikt worden: 's morgens als kleuterschool, 's middags als studieruimte voor scholieren en 's avonds voor vergaderingen en andere bijeenkomsten.
Kenya: Zonnecollectoren voor warm water voor hospice in Ndeiya.
Eén van de weinige hospices in Kenya staat in Ndeiya. De patiënten komen vaak van ver. Om diverse redenen is er warm water nodig in een hospice. Via een elektrische boiler of een houtskoolvuur is dit niet altijd te verkrijgen. Met zonnecollectoren wordt een constante warmwatervoorziening gewaarborgd en bovendien is dit goedkoper.

Mei 2016 maandproject:
Rwanda: Uitbreiding van het aantal kippen op een kippenfarm in de Nyama sector.

Veel vluchtelingen uit Congo zijn ondergebracht in kampen in Burundi, Kenya, Uganda en Rwanda. Ze leven daar in grote armoede. Pastor Budederi zet zich in voor weduwen, weeskinderen en tienermoeders in de kampen. Met een donatie van KOOK is hij in 2013 gestart met een kippenfarm. Er zijn nog te weinig kippen om in de eigen behoefte te voorzien en om via verkoop wat winst te kunnen maken. Een uitbreiding met 600 kippen zal dit wel mogelijk maken.
Meer projecten uit de opbrengst van mei:
Mali: Financiering van een nieuw schoolgebouwtje in Timbalo.

Mali telt ruim 15 miljoen inwoners en is een van de armste landen ter wereld: ca. 69% van de mensen leeft onder de armoedegrens. Het land heeft bovendien sinds enige jaren te kampen met een burgeroorlog.
Timbalo ligt 25 km. ten noordwesten van Timboektoe. Er wonen 65 kinderen tussen de 5 en 14 jaar die niet naar school gaan. De inwoners van het dorp proberen al sinds 2010 een schooltje te stichten. Dit gaat gerealiseerd worden met de hulp van een Sami-organisatie in Noorwegen. KOOK wordt gevraagd een bijdrage te leveren voor de financiering van de bouwmaterialen.
Mozambique: Slaap- en verblijfsruimte voor 16 jonge vrouwen in weeshuis in Matola.
In weeshuis Raphaël in Matola wonen ruim 40 kinderen in de leeftijd van 1 tot 19 jaar. De ruimte is krap. Nu zijn 12 meisjes inmiddels twaalf-plus. Voor hen wordt de ruimte te klein wat betreft hygiëne en privacy. Dit voorjaar wordt begonnen met de bouw van een slaap- en verblijfsruimte van ca. 100 m2 voor deze jonge vrouwen. KOOK draagt bij aan de aanschaf van bouwmaterialen.
Bali: Drukken van een boek voor kinderen met een verstandelijke beperking.
Indonesië is een land dat zich goed ontwikkelt, maar zorg en onderwijs blijven achter. In de zorg worden signalen van een verstandelijke beperking niet of laat herkend, want het ontbreekt aan kennis over kinderen met een verstandelijke beperking. Stichting Ukacita zet zich in om hier verandering in te brengen. Als hulp bij onderwijs aan mensen met een beperking wil de stichting een boek uitgeven: 'Elkaar verstaan'. Dit wordt in samenwerking met een logopediste gemaakt. Het boek geeft een praktische methode om te communiceren aan de hand van een selectie van 150 gebaren. Aan KOOK wordt een bijdrage gevraagd voor de drukkosten van 500 exemplaren.
Ghana: Afbouw dak van een logeerruimte voor de begeleiders van een kinderdagverblijf in Accra.
In 2013 is met hulp van KOOK een logeerruimte gebouwd boven op een kinderdagverblijf in Accra. Het dak moet nu nog bedekt worden met golfplaten.

April 2016 maandproject:
Malawi: Renovatie en bouw van klaslokalen in Mfula.

Mfula is een klein dorp op het platteland. Door droogte zijn de afgelopen jaren de oogsten mislukt. 40% Van de mensen leeft in armoede en lijdt honger. In Mfula is door de ouders en de dorpsgemeenschap een vijf-klassige basisschool opgezet. Twee klassen krijgen les in de kerk en drie klassen in zeer vervallen lokalen. Men wil de twee vervallen lokalen opknappen en twee lokalen bij bouwen.
Meer projecten uit de opbrengst van april:
Guinée: Schoolbanken voor 3 klassen in Kouroula

De lagere school in Kouroula telt ca. 1200 leerlingen, die onderwijs krijgen in uitgeleefde lokalen. In drie lokalen zitten de leerlingen tijdens de lessen op de grond.
Ghana: Bouw van een leer-werkcentrum voor doven in Kumasi.
Doven hebben in Ghana een achtergestelde positie t.o.v. de horenden. Slechts een klein deel van hen kan een baan vinden. Zij blijven zo afhankelijk van hun familie. Voor hen moet er in Kumasi een leerwerkcentrum komen met vijf werkplaatsen waar ze een vak kunnen leren als houtbewerken, meubels maken, lassen en naaien. Dit biedt hen een veel grotere kans om werk te vinden en om zo een zelfstandig leven op te bouwen.
Filippijnen: Internationale conferentie over de Mensenrechten in de Filippijnen.
In juli van dit jaar is op het eiland Mindanao een internationale mensenrechtenconferentie. De aandacht bij deze conferentie is gericht op de mensen die op het eiland wonen. Het eiland is rijk aan delfstoffen en voedselproductie, maar de lokale bevolking profiteert hier niet van. Er wordt beslag gelegd op vruchtbare grond voor de productie van andere gewassen dan voedsel en voor het delven van grondstoffen. De mensen die dapper werken aan de mensenrechten, milieubescherming en economische verbeteringen zijn het doelwit van mensenrechtenschendingen. Deze conferentie wil internationale aandacht vragen voor deze zaak. Er is geld nodig om deelname aan de conferentie mogelijk te maken voor inheemse leiders die een getuigenis af willen leggen.
Liberia: Stekken van de cassaveplant voor Diapa.
Diapa ligt in de dunbevolkte, afgelegen provincie Rivercess. In de regio wordt aan boerinnen scholing gegeven in moderne landbouwpraktijken. Men wil hen een verbeterde versie van cassavestekken ter beschikking stellen om de opbrengst van de oogst te verhogen. Met de hogere opbrengst komt er voedselzekerheid voor de boerinnen en kunnen ze met de verkoop van de overproductie schoolgeld en medische voorzieningen betalen.

Maart 2016 maandproject:
Kenia: Bouw van een nieuwe basisschool in Sakutiek.

Sakutiek is gelegen aan de voet van het Mau gebergte. Het is een afgelegen agrarisch gebied waar veel strijd is gevoerd om eigendomsrechten. Inmiddels is de rust weer gekeerd, maar er moet heel veel opgebouwd worden. Er is geen goede basisschool en ook geen gezondheidszorg. Er zal een basisschool gebouwd worden met vijf klaslokalen, 100 banken en met toiletten.
Meer projecten uit de opbrengst van maart:
India: Ambulance voor gezondheidscentrum van de Fakirana Sisters bij Ranchi.

De Fakirana Sisters zetten zich in voor de allerarmsten in India vnl. voor tribale vrouwen en kinderen. Het door hen gebouwde gezondheidscentrum ligt op 20 km. afstand van Ranchi, een stad in het noordoosten van India. Het centrum ligt aan een grote weg waar veel ongelukken gebeuren. Door gebrek aan een ambulance kunnen de slachtoffers niet naar een ziekenhuis vervoerd worden en komen zij regelmatig te overlijden.
Guinée: Renovatie van gezondheidspost in Bangouéïta.
Bangouéïta is een plattelandsdorp met ca. 800 inwoners. Er is geen elektra en geen stromend water. Veel mensen hebben nooit leren lezen of schrijven. De gezondheidspost in het dorp is in 1950 door de eigen inwoners gebouwd. Het gebouwtje verkeert in slechte staat. Doordat de muren nog in goed staat zijn, is renovatie de moeite waard.

Februari 2016 maandproject:
Tanzania: Afbouwen van een vakopleidind in Umbwe.

Umbwe behoort tot een van de armste streken in Tanzania. De bevolking leeft van kleinschalige landbouw. St. Step One is begonnen met de bouw van een vakschool voor jongeren, die behoren tot de allerarmste en meest kwetsbare groep van de regio. Velen van hen zijn wees. De school biedt vakopleidingen tot kapster, naaister, timmerman, elektriciën. Eén van de gebouwen staat casco. Komende zomer gaat een groep jongeren naar Umbwe om hierin drie vaklokalen te realiseren.
Meer projecten uit de opbrengst van februari:
Ethiopië: Twee openbare toiletten en vier waterputten in Mezezo Town.

In Ethiopië heeft slecht 13% van de plattelandsbevolking toegang tot schoon drinkwater. Vrouwen en kinderen moeten elke dag urenlang lopen om water te halen. Scholieren verzuimen om beurten de lessen omdat ze water moeten halen. Een paar jaar geleden zijn er waterpompen bij de school geïnstalleerd. Daardoor is er drinkwater en kunnen er handen gewassen worden. Nu wil men twee openbare toiletten aanleggen en vier waterputten slaan. Circa 3000 mensen zullen hiervan profiteren.
Kenia: Electraproject in Kisumu.
In het zuidwesten van Kenia wonen overwegend arme boeren met een laag inkomen en geen geld voor onderwijs. De Africa Family Foundation doet hier iets aan, zodat kinderen een grotere kans krijgen op een goed bestaan. in dit gebied valt de duisternis tussen 18.00 en 19.00 uur in. De kinderen moeten hun huiswerk maken bij olielampen die weinig licht geven. Nu wil men een aansluiting maken op het electriciteitsnetwerk. In twee kerken worden lokalen vrijgemaakt voor studie-doeleinden. Er zullen stoelen en tafels geplaatst worden, zodat daar huiswerk gemaakt kan worden.
Ghana: Afbouwen klaslokalen voor een kleuterschool in Accra.
De Taifa Community School telt 570 kinderen. In deze school is een grote ruimte waar kleuters samen met de leerlingen van de eerste klas zitten. Dit is geen ideale situatie. Men wil in de ruimte een scheidingmuur maken en de twee lokalen opknappen.
Ethiopië: IT en solar project in Konchi.
De regio Wollege is een zeer arme streek in Ethiopië. Konchi heeft een school met 775 leerlingen. Deze school geeft computerlessen aan leerlingen en aan mensen buiten de school. Door de slechte elektriciteitsvoorziening wordt het lesgeven moeilijker en haken mensen af. Met een solarsysteem wil men de elektriciteitsvoorziening beter maken en de voorraad van vier desk-top computers uitbreiden met zes computers. Er is een grote vraag naar IT-opleidingen.

Januari 2016 maandproject:
Eritrea: Weefopleiding voor vrouwen die in hun eigen onderhoud moeten voorzien in Halhal,

Eritrea is na twee oorlogen met Ethiopië een straatarm land. Er heerst een nietsontziende dictatuur. Dienstplicht kan in dit land levenslang zijn. De soldaten worden voor allerlei werkzaamheden ingezet zowel op het land als in de wegenbouw. Buitenlandse hulporganisaties zijn in het land niet toegestaan, alleen een kerkelijke organisatie als de Daughters of Charity mag hulp verlenen. In Halhal gaan zij een weefopleiding starten voor vrouwen van wie de man soms al decennialang in het leger zit. Zij leren op een traditionele wijze kleding te weven. Na de opleiding mogen de vrouwen het weefgetouw houden en leiden ze andere vrouwen op.
Meer projecten uit de opbrengst van januari:
Ethiopië: Spring protection in Dembikono.

Ethiopië behoort tot de armste landen van de wereld. De gezondheidssituatie is slecht. In Dembikono staat het St. Luke Hospital. Voor de lokale boerenbevolking in deze regio is nauwelijks veilig drinkwater beschikbaar. Dit resulteert in gezondheidsproblemen. De public health afdeling van het ziekenhuis heeft grote ervaring met het uitvoeren van kleine waterprojecten. Nu wil men een nieuw waterproject uitvoeren: het installeren van een verzamelvat bij een bron, transportleidingen naar een opslagtank aanleggen en daar een waterplaats aanleggen.
Guinée: Inkomstenbron voor duurzame financiering van een school voor gehandicapte kinderen in Conacry.
Op de school in Conacry zitten 80 kinderen in de leeftijd van 7 t/m 18 jaar. De kinderen krijgen gratis onderwijs een een vakopleiding. De kosten van de school stijgen enorm. De school wordt gefinancierd met giften uit Nederland, die niet in gelijke mate stijgen. Daarom wil men de school zelfvoorzienend maken. Men wil een stuk land aankopen en hierop een biologische tuin en een kippenfarm beginnen.
Ethiopië: Solarcooking in Gorgora.
Gorgora is een van de armste dorpjes in de regio. Hier wordt hard gewerkt aan bosherstel. Om houtkap tegen te gaan wil men een proefproject starten met een houtbesparende manieren van koken. Er komt een leercentrum waar vijf solarcooking-systemen uitgeprobeerd worden door 15-20 mannen en vrouwen uit het dorp. Hierbij zal ook aandacht worden besteed aan hygiëne en gezonde voedingskeuze. De verwachting is dat de inwoners van Gorgora enthousiast worden over de mogelijkheden, mede doordat men geen hout meer hoeft te kopen.
Tanzania: Vervolg ondersteuning studie geneeskunde.
Andrew is vier jaar bezig met een studie geneeskunde. Zijn studie wordt voor een deel betaald door het Haydom Lutheral Hospital in de Mbulu Regio in Noord Tanzania. Een deel van de kosten betaalt hij zelf door in de vakanties in het hospitaal te werken. Na afloop van zijn studie zal hij minimaal 7 jaar als arts in het ziekenhuis gaan werken. Het is het grootste ziekenhuis in de regio met meer dan 400 bedden. Ongeveer 300.000 mensen kunnen er terecht. Van Andrew wordt verwacht dat hij een bijdrage zal leveren aan de verbetering van de moeder- en kindzorg, die nu maar voor 49% van de zwangerschappen is geregeld.
Guinée: Toiletgroep en water voor een nieuwe lagere school in N'Zérékoré.
N'Zérékoré is de hoofdstad van de provincie Guinée Forestière en ligt op 1000 km. van de hoofdstad Conakry. Er is geen water en elektra in de stad. Meer dan drie jaar geleden heeft KOOK bijgedragen aan de bouw van een lagere school. Hier krijgen nu 150 kinderen les. De ebola epidemie heerste verleden jaar in het land. Om een volgende epidemie te voorkomen wil men de hygiëne verbeteren.