stichting KOOK
Organisatie.

Bij onze stichting zijn meer dan 80 vrijwilligers werkzaam. Zij spannen zich in om inkomsten te verwerven ten bate van mensen, die weinig tot niets hebben.
De vrijwilligers vallen onder een van de drie werkgroepen:


1 De WAK= de werkgroep aktiviteiten.
Hier horen alle vrijwilligers bij die in en om het pand werkzaam zijn: degenen die sorteren en verkopen, de mensen in de keuken, degene die het kantoortje bemant en de chauffeurs op de vrachtwagens. En er zijn nog anderen die ondersteunend bezig zijn.

2 De WID= de werkgroep informatie en documentatie.
Deze groep bestaat momenteel uit vier mensen. Aan deze werkgroep worden de projectaanvragen gestuurd. De WID beoordeelt de aanvragen en ook is zij verantwoordelijk voor informatie over de projecten naar de vrijwilligers en naar buiten toe. Een ingekomen project wordt door een lid van de WID uitgewerkt, eventueel wordt er om meer informatie gevraagd. Het WID-lid stelt een advies samen en daarna wordt er een besluit over het project genomen door alle leden gezamenlijk.
De WID zorgt er ook voor, dat het informatiebulletin 'KOOK in-zicht' twee maal per jaar verschijnt en draagt zorg voor de informatievoorziening in het pand. Om die reden zijn er op de eerste zaterdag van de maand altijd WID-leden in het pand aanwezig.

3 De Stuurgroep.
De leiding van de stichting berust bij de stuurgroep. Deze groep is samengesteld uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris en verder twee leden uit de andere werkgroepen. De stuurgroep draagt zorg voor het goed functioneren van de stichting.

Een project aanvragen.
Bent u werkzaam voor een ontwikkelingsproject, of draagt u een organisatie een warm hart toe, dan kunt u bij de WID een formulier aanvragen om bij KOOK een financiŽle bijdrage voor uw project te krijgen.
Uw project moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
-Het project moetgericht zijn op de economische of sociale ontwikkeling van een land met een laag inkomen per hoofd van de bevolking en ten goede komen aan de armen en sociaal zwakkeren.
-Er wordt geen bijdrage gegeven voor: loonkosten, transportkosten, reiskosten, exploitatiekosten van een lopend project, kosten van medicijnen (m.u.v. een startvoorraad) , voedselhulp of projecten die uitsluitend ten goede komen aan een particulier.
-KOOK geeft de voorkeur aan kleinschalige, op zichzelf staande projecten.
-Er kan bij KOOK maximaal 5000 euro voor een project aangevraagd worden. Ook kan er (niet vaker dan eens in de twee jaar) een aanvraag ingediend worden door dezelfde organisatie.

Wilt u meer weten of een aanvraagformulier aanvragen:
bel dan tussen 19 en 20 uur tel.nr. 072 5610169.

Voor het meerjarenbeleidsplan Stichting KOOK klik hier.
Voor de jaarrekening over 2012 klik hier
Voor de jaarrekening over 2013 klik hier
Voor de jaarrekening over 2014 klik hier
Voor de jaarrekening over 2015 klik hier
Voor de jaarrekening over 2016 klik hier